piwik.php?idsite=19

Otázky a odpovědi

Obecné dotazy

 

Dotazy týkající se registrace domén

 

Kdo je CZ.NIC, z. s. p. o.?

CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob, založené roku 1998 patnácti právnickými osobami – předními poskytovateli internetových služeb. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .cz a ENUM, zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně .cz a osvěta v oblasti doménových jmen. V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC a služby mojeID, rozšiřování a vylepšování systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice.

CZ.NIC je členem mezinárodních organizací, které sdružují obdobné organizace ve světě (CENTR, ccNSO a dalších) a také členem sdružení EURid, spravujícího evropskou doménu .eu.

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58624.

 

Kde si mohu ověřit údaje o sdružení?

Důležité údaje o našem sdružení jsou Vám k dispozici na www.nic.cz, v záložce O sdružení CZ.NIC. Naše sdružení si také můžete vyhledat na portálu Ministerstva spravedlnosti České republiky.

 

Kdo a jak se může stát členem sdružení?

O vstup do sdružení může požádat zájemce, který splňuje podmínky uvedené ve stanovách sdružení. Pro podrobnější informace přejděte na stránku Členství na stránkách sdružení CZ.NIC.

 

Je možné zastavit doménové jméno?

Doménové jméno lze považovat za tzv. jinou majetkovou hodnotu či za subjektivní právo držitele doménového jména vyplývající z uzavřené smlouvy o registraci doménového jména. Doménové jméno či právo k němu tedy může být předmětem zástavy. Zástavní právo vznikne uzavřením písemné smlouvy, není-li v ní uvedeno jinak. Existenci zástavního práva CZ.NIC nezapisuje do registru doménových jmen. Úprava vzájemných práv a povinností je zcela v kompetenci smluvních stran. CZ.NIC upozorňuje, že nemá žádnou pravomoc řešit mezi smluvními stranami případné spory ze zástavních smluv.

 

Proč je u mě v databázi domén veřejně zobrazeno datum narození?

Každá osoba, která si chce registrovat doménu jako držitel nebo v ní být uvedena na pozici administrativního či technického kontaktu, musí mít nejprve registrován tzv. kontakt. Registrace kontaktu opět probíhá prostřednictvím registrátorů. Pravidla registrace umožňují, aby některé údaje uvedené v kontaktu byly označeny jako skryté – mezi tyto údaje patří e-mailová adresa, e-mail pro oznámení, telefonní a faxové číslo, DIČ nebo jiná číselná identifikace (tou může být právě datum narození nebo IČ – podle toho, co jste při registraci kontaktu uvedli).

Jako skrytý údaj však nemůžete označit jméno a poštovní adresu. Důvodem je, že registrací a/nebo užíváním domény může dojít k zásahu do práv třetích osob. V takových případech pak toto nezbytné minimum údajů umožňuje poškozeným subjektům, případně příslušným státním orgánům, obrátit se přímo na držitele domény či jiný kontakt v doméně uvedený nebo rovnou zahájit potřebné právní kroky, a to bez zbytečného odkladu, který by mohl způsobovat vznik či narůstání škody. Podobně tyto údaje umožňují držitelům domén okamžitě zkontrolovat, že je na ně určitá doména skutečně registrována – to má svůj význam například v okamžiku, kdy kupujete již dříve registrovanou doménu a chcete si být před zaplacením kupní ceny jisti, že je doména skutečně vaše.

Registrátor nabízí možnost skrytí údajů většinou již v průběhu registrace, údaje však lze pochopitelně skrýt i u dříve registrovaných kontaktů.

Další možností, jak skrýt v centrálním registru kontaktní údaje, je založit si účet mojeID, který může zároveň fungovat jako kontakt. Vše o službě mojeID naleznete na www.mojeid.cz.

 

Jak mohu zaregistrovat doménu?

Domény se registrují prostřednictvím jednotlivých registrátorů, přímá registrace u sdružení CZ.NIC není možná. Více informací o registracích naleznete na stránce Jak registrovat doménu .cz.

 

Jak mohu změnit stávajícícho registrátora?

Kontaktujte vámi vybraného nového registrátora, který zařídí vše potřebné. K úspěšné změně je novému registrátorovi potřeba sdělit heslo pro transfer.
V případě, že měníte registrátora domény, se doba, na kterou je doména předplacena, nemění.

 

Lze u CZ.NIC registrovat i jiné domény než .cz?

Sdružení CZ.NIC vede registr doménových jmen .cz, domény s jinou koncovkou (.com, .sk atd.) u něj registrovat nelze.
Většina registrátorů, kteří nabízejí registrace domén .cz, je však schopna zároveň registrovat domény i jiných koncovek. Obraťte se tedy přímo na svého registrátora.

 

Co se stane, když můj registrátor přestane poskytovat službu?

Všechna doménová jména tohoto registrátora zůstanou v centrálním registru. Držitelé domén budou informováni o ukončení činnosti jejich registrátora a zároveň vyzváni, aby si vybrali jiného registrátora.

 

DNSSEC

DNSSEC je rozšíření systému DNS, které zvyšuje bezpečnost služby doménových jmen. DNSSEC zvyšuje bezpečnost při používání DNS tím, že brání podvržení falešných, pozměněných či neúplných údajů o doménových jménech.

Více informací najdete na stránce DNSSEC

Další zdroje o DNS

Domény a DNS v encyklopedii Wikipedia

DNS HOWTO aneb jak se stát DNS administrátorem

Článek Jiřího Peterky o DNS

Pracovní skupiny při IETF zabývající se DNS: dnsop a dnsext

Kurzy DNS a DNSSEC

Seznamte se podrobně s technologiemi DNS a DNSSEC na praktických kurzech Akademie CZ.NIC.

Kurz DNS
Kurz DNSSEC

 

Vyzkoušejte, zda je vaše doména stále volná.

Zadejte požadované doménové jméno (např. „moje-firma“ bez „www“ a bez koncovky "cz"), jehož dostupnost chcete ověřit.